งานตัด ซิงค์ สแตนเลส โลหะ อลูมิเนียม lasercut

งานตัด รับตัดเลเซอร์คัท ซิงค์ สแตนเลส โลหะ อลูมิเนียม ด้วยระบบ เลเซอร์ (lasercut)