ป้ายไฟ ตัวอักษร เดินไฟ เรืองหลัง แสงออกหลัง

งานป้าย ตัวอักษรไฟ เรืองหลัง แสงออกหลัง นิยมใช้ในงานตกแต่งพื้นผนังต่างๆ มีอ่อนโยนของแสงที่มากกว่า งานป้ายไฟแสงออกหน้า โดยสามารถเห็นข้อความได้ชัดเจนทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน