ป้ายกล่องไฟ LED ทรง วงกลม สี่เหลี่ยม ล้อเข็น กล่องไฟ หน้าไวนิล

รับผลิตกล่องไฟ รับทำป้ายไฟ LED ทุกรูปทรง ทรงกลม ทรงเหลี่ยม โชว์แสงด้านเดียว และ สองหน้า ตู้ไฟล้อเลื่อน ตู้ไฟเปลี่ยนรูปได้ ตู้ไฟสอดรูป เหมาะกับงานประเภท ระบุ กล่องไฟชื่อร้าน ระบุตำแหน่ง สามารถผลิตทั้งแบบเคลี่ยนย้ายและ ติดตั้งถาวรได้

โดยวัสดุที่ใช้ผลิตจะเป็นวัสดุซิงค์ และโลหะเพื่อทำโครงป้าย ผสมผสาน กับวัสดุอะคริลิคเพื่อให้แสงสามารถลอดผ่านตัวป้ายได้ ประกอบเป็นงานป้ายกล่องไฟ (LIGHTBOX)

มีทีมงานให้คำปรึกษาและออกแบบ งานติดตั้งรับประงานงานไฟและโครงป้าย 1 ปี